mennesker & løsninger

Eiker Vekst leverer produkter og tjenester med mening.

Vi jobber med mennesker & løsninger

Hvem er Eiker Vekst?

Eiker Vekst er en sosial entreprenør som driver opplæring, kvalifisering og arbeidstrening gjennom produksjon, salg og tjenesteyting. Mennesker som ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet skal spesielt ivaretas gjennom et varig tilrettelagt tilbud. Bedriften har i tillegg til arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) lærekandidater som får fagopplæring og kompetansebevis innen flere yrker.

Sosial bærekraft / samarbeidspartner

Har din bedrift behov for arbeidskraft og ønsker å bidra til å redusere utenforskap? Da er vi bedriften som kan hjelpe deg!

Vi vil sammen med deg, kartlegge nettopp hva din bedrift treger og finne rett person til å utføre arbeidet. Det er det vi kaller jobbmatch. Hos Eiker Vekst jobber vi tett med arbeidsgiver og jobbsøker under hele prosessen mot eventuelt lønnet arbeid. Individuelt tilpasset din bedrift og jobbsøkers behov. Du vil få en fast kontaktperson som bistår med alle spørsmål som måtte komme underveis.

Arbeidspraksis er en unik rekrutteringskanal for arbeidsgivere og en mulighet til å ta et samfunnsansvar.

Menesker som setter sammen store brikker
Bærekraftmerker

Menneskene bak Eiker Vekst

Åpningstider

Mandag – Torsdag

08:00 – 15:30

Fredag

08:00 – 13:30

Sommerstengt i uke 28, 29 og 30, samt romjul og påske