Årets Lærebedrift 2018

Dame som lager baguetter med ost og salat

Vi er stolte over å bli utnevnt til Årets Lærebedrift i Buskerud for 2018!! Eiker Vekst er en bedrift som tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser og forbereder og formidler personer med behov noe bistand til det ordinære arbeidsmarkedet. I dag har bedriften som er eid av Øvre og Nedre Eiker kommune, 67 ansatte i tilrettelagte arbeidsplasser. I […]