Årets Lærebedrift 2018

Dame som lager baguetter med ost og salat

Del denne posten

Vi er stolte over å bli utnevnt til Årets Lærebedrift i Buskerud for 2018!!

Eiker Vekst er en bedrift som tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser og forbereder og formidler personer med behov noe bistand til det ordinære arbeidsmarkedet.

I dag har bedriften som er eid av Øvre og Nedre Eiker kommune, 67 ansatte i tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg har Eiker Vekst de siste årene til enhver tid hatt mellom 5 og 10 lærekandidater.

For å ha et best mulig tilbud til ansatte og lærekandidater har Eiker Vekst flere ulike avdelinger.

Les flere artikler her
Dame som lager baguetter med ost og salat

Årets Lærebedrift 2018

Vi er stolte over å bli utnevnt til Årets Lærebedrift i Buskerud for 2018!! Eiker Vekst er en bedrift som