Lærekandidat

Lærekandidatordningen gir muligheter til å skreddersy fagopplæring til elever som ønsker opplæring i bedrift, men som ikke sikter mot full yrkeskompetanse.

Målet er å tilby opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov, og et grunnlag for fremtidig arbeid. Slik kan man bidra til at flere lykkes og gjennomfører videregående opplæring. Selv om man i utgangspunktet sikter mot grunnkompetanse, er det fullt mulig å endre status til lærling underveis og oppnå yrkeskompetanse, dersom det er ønskelig og realistisk. For mange er lærekandidatordningen et steg på veien mot fullt fagbrev.

Eiker Vekst vaskeriet

2 + 2

Lærekandidatordningen bygger på modellen med 2 år på skole, og deretter 2 år opplæring i bedrift.

Hos Eiker Vekst kan du bli lærekandidat i følgende fagområder:

  • Logistikkfag
  • Vaskerifag
  • Bilpleiefag
  • Kokkefag
  • Salgsfag
  • Helsearbeiderfag

Vi er medlem i opplæringskontoret OKvekst

Eiker Vekst er medlem i opplæringskontoret OKvekst. OKvekst fungerer som et bindeledd mellom bedrift, lærekandidat, fylkeskommune og nav. OKvekst samarbeider med medlemsbedriftene om oppstart, individuelle opplæringsplaner, vurderingssamtaler, samt generell oppfølging av lærekandidatene gjennom læretiden.

For mer informasjon om ordningen, ta kontakt med:

Hildegun Pedersen 97018238 eller Arild Hansen 41047282

Du kan også kontakte OKvekst

Kontakt oss om du ønsker å bli lærekandidat

970 18 238

Hildegun Pedersen

hildegun@eikervekst.no

410 47 282

Arild Hansen

arild@eikervekst.no