Om vekstbedriften Eiker Vekst

Eiker Vekst er en vekstbedrift som i all hovedsak jobber med to ting – skape arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, og å hjelpe de som ønsker seg tilbake til arbeidslivet. Med all vår kompetanse og våre verktøy, bistår vi hver enkelt med å erfare mestring og oppleve arbeidsglede.

Vi holder til sentralt i Mjøndalen, med et mangfold av arbeidsoppgaver og avdelinger. 

Dame som jobber i vaskeri

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Vår ressursavdeling som jobber med AFT. Det er et tilbud til deg som ønsker ny jobb og karriere. AFT skreddersys dine behov. Vi benytter anerkjente verktøy som Karriereverktøy og Jobpics for sammen å finne dine ressurser, se på mulige karriereveier og legge jobbstrategier. Det utvikles CVer og jobb-søknader.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)​

Vi har 70 godkjente VTA-plasser via NAV for de som har en uføreytelse. Dette er et tilbud for de som har vanskeligheter med å passe inn i ordinært arbeid, og som trenger tilrettelegging. Våre VTA-plasser er fordelt på ulike avdelinger: marsipan, drops og sjokolade, samt vaskeri, bilpleie, kantine og montasje.

dame bretter klær i vaskeri
ung jente som jobber på kjøkkenet

Lærerkandidatbedrift

Lærerkandidatordningen bygger på modellen med 2 år på skole, og deretter 2 år opplæring i bedrift. Hos Eiker Vekst kan du bli lærerkandidat innen logistikk, vaskeri, bilpleie, kokk, salg, helsearbeider og IT-drift.

Arbeidsgivere

Har din bedrift behov for arbeidskraft og ønsker å bidra til å redusere utenforskap? Da er vi bedriften som kan hjelpe deg!

Vi vil sammen med deg, kartlegge nettopp hva din bedrift treger og finne rett person til å utføre arbeidet. Det er det vi kaller jobbmatch. Hos Eiker Vekst jobber vi tett med arbeidsgiver og jobbsøker under hele prosessen mot eventuelt lønnet arbeid. Individuelt tilpasset din bedrift og jobbsøkers behov. Du vil få en fast kontaktperson som bistår med alle spørsmål som måtte komme underveis.

Arbeidspraksis er en unik rekrutteringskanal for arbeidsgivere og en mulighet til å ta et samfunnsansvar.

dame bretter klær i vaskeri