Varig tilrettelagt arbeid VTA

Tiltaket varig tilrettelagt arbeid er for deg som er uføretrygdet, eller som i nær fremtid forventes å få innvilget dette. Målet er å utvikle ressursene dine gjennom arbeid ved å produsere varer eller tjenester.

Du vil få arbeidskontrakt og være arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og få god opplæring og tett oppfølging. Du blir tildelt din egen veileder som sammen med deg vil utarbeide en utviklingsplan, og tiltrettelagte arbeidsoppgaver som passer spesielt til deg.

Det vil tilrettelegges for utprøving i ekstern bedrift dersom det er aktuelt.

Vi har fokus på å skape et godt arbeidsmiljø sammen med gode kollegaer. I tillegg til opplæring og tilrettelagte arbeidsoppgaver, gir vi også tilbud om aktiviteter og sosiale sammenkomster.

Man som vasker bil

Kontakt oss om du ønsker VTA-plass

410 47 282

Arild Hansen

arild@eikervekst.no

Andre lignende tjenester

Dame som bretter tøy i vaskeri

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Vår ressursavdeling som jobber med AFT. Det er et tilbud til deg som ønsker ny jobb og karriere. AFT skreddersys dine behov. Vi benytter anerkjente verktøy som Karriereverktøy og Jobpics for sammen å finne dine ressurser, se på mulige karriereveier og legge jobbstrategier. Det utvikles CVer og jobb-søknader.

Lærerkandidatbedrift

Lærerkandidatordningen bygger på modellen med 2 år på skole, og deretter 2 år opplæring i bedrift. Hos Eiker Vekst kan du bli lærerkandidat innen logistikk, vaskeri, bilpleie, kokk, salg, helsearbeider og IT-drift.

ung jente som jobber på kjøkkenet