Hva vi kan tilby deg

Hvit strek vertikal lang

Hva vi kan tilby deg

Hvit strek vertikal kort

Ved å kjøpe våre produkter eller benytte deg av en av våre tjenester gir du personer med nedsatt arbeidsevne mulighet til en plass i arbeidslivet. De får en sjanse til å leve et A4-liv på lik linje med resten av samfunnet. Så på vegne av oss alle takker vi for handelen, og håper du ble fornøyd.