Årets Lærebedrift 2018

Vi er stolte over å bli utnevnt til Årets Lærebedrift i Buskerud for 2018!!

Eiker Vekst er en bedrift som tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser og forbereder og formidler personer med behov noe bistand til det ordinære arbeidsmarkedet.

I dag har bedriften som er eid av Øvre og Nedre Eiker kommune, 67 ansatte i tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg har Eiker Vekst de siste årene til enhver tid hatt mellom
5 og 10 lærekandidater.

For å ha et best mulig tilbud til ansatte og lærekandidater har Eiker Vekst flere ulike avdelinger.