Arbeidsgiver

Eiker Vekst har lang erfaring med rekruttering. Vi foretar en kyndig vurdering – enten det gjelder praksiskandidater til din bedrift, sykemeldingsoppfølging eller funksjonsvurdering.

Arbeidskraft

Alt for mye verdifull arbeidskraft går til spille. Eiker Vekst hjelper deg med å finne rett person til akkurat din bedrift.

Spørsmål om arbeidskraft?

Ingvill Sommerro
Tlf: 412 85 263 | Send epost

Sykefraværsoppfølging

Det å bli stillt på sidelinjen over tid kan gi uheldige utslag på menneskers mestringsfølelse. Vi hjelper dine ansatte med å holde blikket på målet om en snarlig retur til arbeidslivet.

Spørsmål om sykefraværsoppfølging?

Ingvill Sommerro
Tlf: 412 85 263 | Send epost

Funksjonsvurdering

Funksjonsvurdering er et tiltak vi kan tilby arbeidsgivere med ansatte som er sykmeldte eller står i fare for å bli det. Prosessen varer i opp til seks uker, og har som mål å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold for den ansatte.

Spørsmål om funksjonsvurdering?

Ingvill Sommerro
Tlf: 412 85 263 | Send epost