Kjøpsguide

Personopplysninger ved bestilling

Ved bestilling vil eikervekst.no be deg om nødvendige personopplysninger for å gjennomføre bestillingen. Opplysningene vil kun bli brukt til fakturering og levering av bestilling, de vil ikke bli lagret nettbutikken.

Les mer om vår håndtering av personvern

Bestillingsprosessen

Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt datasystem. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar bestillingen, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse. Kjøper må lese ordrebekreftelsen nøye når den mottas, og undersøke om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom bestilling og ordrebekreftelse anses som et nytt tilbud fra oss, som kjøper kan akseptere eller takke nei til. Kjøper har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Betaling

Faktura sendes pr. e-post.

Frakt

Eiker Vekst velger normalt billigste fraktningsmåte (som oftest Posten), men står fritt til å velge annen befrakter dersom varens beskaffenhet ikke tillater frakt med Posten. Kjøperen kan også spesifisere ønsket fraktningsmåte, eventuelt merkostnader ved dette må dekkes av kjøperen. Alle påløpne kostnader i forbindelsen med frakt betales av kjøper.

Leveringstid

Varer på lager pakkes og leveres normalt påfølgende dag. I tillegg kommer frakttid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager blir leveringstiden avtalt.
Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende uten skriftlig avtale.

Angrefrist

Etter angrerettloven har kunden 14 dagers angrerett, uansett grunn, fra varen er mottatt. For å benytte seg av angreretten må kunden gi eikervekst.no beskjed om dette enten skriftlig eller muntlig, før fristens utløp.

Dersom varen ikke kan returnes i tilnærmet lik stand som ved mottak, kan ikke kunden regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.

Informasjon gitt i vår nettbutikk

Vi legger vekt på å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst og bilder kan forekomme, noe som kan medføre at vi ikke kan levere i henhold til opplysninger gitt i vår nettbutikk.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere en bestilling eller del av denne, dersom varen er utsolgt. Ved restsituasjoner som nevnt vil kjøper få beskjed om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til bestilling, eller å kansellere bestillingen.

Undersøkelse av produktene

Etter at kjøper har mottatt varene bør han, så snart anledning byr seg, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Mangler eller feil i leveransen

Dersom leveransen ikke inneholder alle varene kjøper har bestilt, eller kjøper har fått levert feil varer, ber vi kjøper ta kontakt med eikervekst.no snarest mulig, slik at vi får rettet opp feilen dersom dette skyldes forhold som kjøper ikke er skyld i.

Oppdages det eventuelle feil eller mangler ved et produkt som ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper velge å få rettet manglene eller kreve prisavslag. Eventuelle mangler rapporteres så fort de oppdages.

Retur

Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Vi forsøker likevel å være fleksible med å ta varer i retur og ordne en løsning som er akseptabel for begge parter.