Lærekandidat

Lærekandidatordningen gir muligheter til å skreddersy fagopplæring til elever som ønsker opplæring i bedrift, men som ikke sikter mot full yrkeskompetanse.

Målet er å tilby opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov, og et grunnlag for fremtidig arbeid. Slik kan man bidra til at flere lykkes og gjennomfører videregående opplæring. Selv om man i utgangspunktet sikter mot grunnkompetanse, er det fullt mulig å endre status til lærling underveis og oppnå yrkeskompetanse, dersom det er ønskelig og realistisk. For mange er lærekandidatordningen et steg på veien mot fullt fagbrev.

Man som jobber med å lage mat

2 + 2

Lærekandidatordningen bygger på modellen med 2 år på skole, og deretter 2 år opplæring i bedrift.

Hos Eiker Vekst kan du bli lærekandidat i følgende fagområder:

  • Logistikkfag
  • Vaskerifag
  • Bilpleiefag
  • Kokkefag
  • Salgsfag

Vi er medlem i opplæringskontoret OKvekst

Eiker Vekst er medlem i opplæringskontoret OKvekst. OKvekst fungerer som et bindeledd mellom bedrift, lærekandidat, fylkeskommune og nav. OKvekst samarbeider med medlemsbedriftene om oppstart, individuelle opplæringsplaner, vurderingssamtaler, samt generell oppfølging av lærekandidatene gjennom læretiden.

For mer informasjon om ordningen, ta kontakt med:

Inger-Lise Chapman, tlf. 920 16 140.

Du kan også kontakte OKvekst

Kontakt oss om du ønsker å bli lærekandidat

920 16 140

Inger-Lise Chapman

inger-lise@eikervekst.no