Hva vi kan tilby deg

Hvit strek vertikal lang

Hva vi kan tilby deg

Hvit strek vertikal kort

Ved å kjøpe våre produkter eller benytte deg av en av våre tjenester gir du personer med nedsatt arbeidsevne mulighet til en plass i arbeidslivet. De får en sjanse til å leve et A4-liv på lik linje med resten av samfunnet. Så på vegne av oss alle takker vi for handelen, og håper du ble fornøyd.

Eiker Vekst AS

Vi hjelper de som faller utenfor A4-livet med å oppnå arbeidsglede og mestringsfølelse. Sammen dyrker vi evner og interesser.

Telefon

32 23 68 80

Adresse

Kontakt oss